V-MOT-9 (obrazova cast)


METODIKA LETECKEHO VYCVIKU NA MOTOROVYCH LETOUNECH


Vydano : 1.10.1982


Nazev
Obrazek v rozliseni
cca 2240x1520
Obrazek v rozliseni
cca 1120x760
Obrazek v rozliseni
cca 560x380
M1 - LET PO OKRUHU
813kB
177kB
52kB
M2 - VZLET LETOUNU
437kB
115kB
36kB
M3 - PRISTANI LETOUNU
493kB
117kB
39kB
M4 - OPRAVY VADNYCH PRISTANI
413kB
99kB
34kB
M5 - OPRAVY VADNYCH PRISTANI - II
473kB
119kB
38kB
M6 - HLAVNI PROVOZNI OMEZENI
461kB
120kB
41kB
M7 - VYVRTKA
524kB
127kB
40kB
M8 - DULEZITE UKONY PRED VYSSI PILOTAZI
551kB
134kB
43kB
M9 - LET STREMHLAV
315kB
89kB
28kB
M10 - BOJOVA ZATACKA
688kB
100kB
29kB
M11 - SOUVRAT
374kB
101kB
32kB
M12 - PREMET
443kB
109kB
36kB
M13 - VYKRUT
409kB
107kB
35kB
M14 - PREKRUT
819kB
146kB
44kB
M15 - ZVRAT
767kB
128kB
38kB
M16 - SKUPINOVE LETY
276kB
72kB
24kB
M17 - SKUPINOVE LETY II
287kB
66kB
22kB
M18 - VZLET A PRISTANI VE DVOJICI
347kB
94kB
31kB
M19 - SERAZENI SKUPINY ZATACKOU
647kB
100kB
31kB
M20 - LET PO OKRUHU VE DVOJICI
687kB
167kB
50kB
M21 - PRERAZOVANI LETOUNU VE SKUPINE
413kB
112kB
38kB
M22 - ROZCHOD SKUPINY NA PRISTANI
273kB
74kB
25kB
M23 - PALUBNI RADIOSTANICE (LUN 3524.20)
438kB
122kB
39kB
M24 - RADIOKOMPAS (RKL 41/C)
620kB
174kB
57kB
M25 - PASIVNI LET K RADIOMAJAKU
526kB
94kB
30kB
M26 - AKTIVNI LET K RADIOMAJAKU
370kB
93kB
31kB
M27 - OPRAVA NA OSE SESTUPU 10 STUPNOVOU METODOU
391kB
105kB
34kB
M28 - OPRAVA NA OSE SESTUPU S DVOJNASOBNOU OPRAVOU KURSU
515kB
129kB
42kB
M29 - LET PO OKRUHU VE VYSCE 100M
625kB
154kB
50kB
M30 - LET PO OKRUHU V NOCI
704kB
173kB
54kB
M31 - NAVIGACNI PRIPRAVA K LETU
specialne v rozliseni 4488x3042 4.74MB
1391kB
293kB
71kB
Oscanoval 25.02.2002 -rovo- rovo@letistechrudim.cz